Välkommen till vår gemensamma sida för Taltjänst i Sverige!

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Den här sidan ger dig allmän information om Taltjänst i Sverige.

Taltjänst finns på olika platser i landet, och kontakten tas med det landsting eller region man bor i. Det finns länkar längre ner på sidan. Där kommer du att få mer specifik information om Taltjänst utifrån var du bor.

En  Taltjänsttolk kan ge stöd till dig som:
  • talar otydligt
  • har svårt att hitta ord
  • har svårt att förstå tal
  • har svårt att läsa eller skriva

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd.

Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Var finns Taltjänst?

Klicka på länken för att komma till just din region eller landsting

Halland

Stockholm

Uppsala

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

 

Film
Västra Götalandasregionen har producerat tre filmer om Taltjänst som beskriver verksamheten.

Alla deltagare har godkänt att filmerna visas.

Dennis har afasi och kommer till Taltjänst för att få hjälp med ett telefonsamtal.

 

Christer har afasi och använder tal-, röst- och språkstöd. Här visas ett hembesök.

 

Thomas har dyslexi och använder Taltjänst till läs- och skrivstöd.

 

Mer att läsa
Här kan du läsa ett längre dokument som beskriver Taltjänst verksamhet:

Beskrivning av Taltjänst (PDF)

 

Om du har synpunkter på hemsidan, kontakta Taltjänst i Stockholm, taltjanst.slso@sll.se