Välkommen till vår gemensamma sida för Taltjänst i Sverige!

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Den här sidan ger dig allmän information om Taltjänst i Sverige.

Taltjänst finns på olika platser i landet, och kontakten tas med det landsting eller region man bor i. Det finns länkar längre ner på sidan. Där kommer du att få mer specifik information om Taltjänst utifrån var du bor.

En  Taltjänsttolk kan ge stöd till dig som:
  • talar otydligt
  • har svårt att hitta ord
  • har svårt att förstå tal
  • har svårt att läsa eller skriva

 

 

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd.

Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

 

Var finns Taltjänst?

Klicka på länken för att komma till just din region eller landsting

Halland

Stockholm

Uppsala

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Se en informationsfilm om Taltjänst

Vår verksamhet kan vara svår att beskriva.

Här kan du se olika typer av uppdrag som vi kan utföra.

 

Här kan du läsa ett längre dokument som beskriver Taltjänst verksamhet:

Beskrivning av Taltjänst (PDF)

 

Om du har synpunkter på hemsidan, kontakta Taltjänst i Stockholm, taltjanst.slso@sll.se